دوشنبه ٣٠ فروردين ١٤٠٠
صفحه اصلی > بيانات و سخنرانيها  > دبير جمعيت بانوان  > تحکيم بنيان خانواده اولويت اساسي فرهنگ سازي ديني  
تحکيم بنيان خانواده اولويت اساسي فرهنگ سازي ديني
تحکيم بنيان خانواده اولويت اساسي فرهنگ سازي ديني در جامعه است

 منبع :

 نويسنده :     ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1391/08/14  
تحکيم بنيان خانواده اولويت اساسي فرهنگ سازي ديني در جامعه است
دبير جمعيت بانوان فرهيخته و فعال عرصه فرهنگي ديني استان اردبيل گفت: تحکيم بنيان خانواده اولويت اساسي فرهنگ سازي ديني در جامعه است و بايستي در برنامه ريزيهاي فرهنگي مورد توجه ويژه قرار گيرد.
 
به گزارش روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي اردبيل، سارا حقي در مصاحبه با روابط عمومي بمناسبت اول ذيحجه سالروز ازدواج حضرت علي (ع) و حضرت زهرا (س) و نير هفته ازدواج، به مسئله خانواده بعنوان رکن بنيادين جامعه اشاره کرد و افزود: خانواده از ابتداي تاريخ تاکنون در بين تمامي جوامع بشري، به عنوان اصلي ترين نهاد اجتماعي، زيربناي جوامع و منشأ فرهنگ ها، تمدن ها و تاريخ بشر بوده است. همواره پرداختن به اين بناي مقدس و بنيادين جامعه و حمايت و هدايت آن به جايگاه واقعي و متعالي اش، اصلاح خانواده بزرگ انساني را تضمين مي کند.
 
وي به رهنمودهاي اسلام به عنوان مکتبي انسان سازدر راستاي تحکيم بنيان خانواده اشاره کرد و افزود: دين مبين اسلام بيشترين عنايت را به تکريم، تنزيه و تعالي خانواده دارد و اين نهاد مقدس را کانون تربيت، مهد مودت و رحمت مي شمرد. لذا سعادت و شقاوت جامعه انساني را منوط به صلاح و فساد اين بنا مي داند و هدف از تشکيل خانواده را تأمين نيازهاي مادي، عاطفي و معنوي انسان از جمله دستيابي به سکون و آرامش معرفي مي کند در حقيقت دستيابي به اهداف والاي مکتب اسلام و حفظ و حراست دقيق و مستمر از آن، نيازمند توجه جدي به خانواده و پياده کردن قوانين مربوط به خانواده در اسلام است و ضروري است کليه برنامه ريزي ها و سياستگذاري ها در تمام سطوح، الهام گرفته از نگرش توحيدي و در راستاي تعالي و مصالح خانواده باشد.
 
دبير جمعيت بانوان فرهيخته استان اردبيل در ادامه خانواده را مؤثرترين عامل انتقال فرهنگ دانست و افزود: انسان ها در خانواده به هويت و رشد شخصيتي دست مي يابند و در خانواده هاي سالم به تکامل معنوي و اخلاقي نائل مي شوند. لذا خانواده عامل کمال بخشي، سکونت، آرامش و بالندگي به اعضاي خويش است که در تحولات اساسي جوامع نقش عمده اي ايفا مي کند. البته خانواده متأثر از عملکرد مذهب، آموزش و حکومت نيز مي باشد و اين تأثر به صورت متقابل باعث ايجاد تغييرات اساسي مي شود. اگر خانواده محيط سالم و سازنده اي داشته باشد و نيازهاي جسمي و روحي افراد خويش را برآورده سازد، به طبع آن فساد و آسيبهاي اجتماعي کمتر مشاهده مي شود.
 
حقي به برخي راهبردهاي پيشنهادي در خصوص ايجاد خانواده متعادل و آرماني مطابق با تعاليم اسلامي اشاره کرد و افزود: تسهيل در امر ازدواج به عنوان پيمان الهي و تشويق جوانان به تشکيل خانواده و تبيين تأثير عفاف و صيانت نفس در سلامت فرد و جامعه، تحکيم مباني اعتقادي خانواده و تواناسازي آن در ابعاد شناختي و اخلاقي جهت هدايت خانواده در مسير الهي و تقويت فرهنگ اسلامي، توسعه آگاهي هاي اعضاي جامعه نسبت به اهميت و کارکردهاي خانواده اعم از تربيت و پرورش فرزندان، انتقال فرهنگ به آنها و توسعه نيروي انساني، ارتقاي امنيت و تأمين نيازهاي مادي، معنوي و مصونيت بخشي خانواده در ابعاد فرهنگي، رواني، اقتصادي و اجتماعي از جمله راهکارهاي موثر در زمينه ايجاد خانواده سالم و اسلامي مي باشند.
 
وي در پايان به مسئله تأمين و ارتقاء سلامت روحي، جسمي و اجتماعي زنان در مراحل مختلف زندگي و ايجاد تسهيلات مورد نيازوارائه خدمات مناسب در اين مراحل اشاره کرده و اين امر را در تقويت شخصيت و جايگاه واقعي زن به عنوان مادر و همسر و توجه به نقش اساسي او در تربيت نسل بالنده در خانواده در راستاي گسترش و تعميق فرهنگ اصيل اسلامي در خانواده جهت تربيت نسل سالم، با ايمان، مسئول و مؤثر در رشد خود، خانواده و جامعه موثر عنوان کرد.
© Jbf-ar.org . All rights reserved.