دوشنبه ٣٠ فروردين ١٤٠٠
صفحه اصلی > بيانات و سخنرانيها  > مقام معظم رهبري  > مقام معظم رهبري و اهميت تحقيق پژوهش و فناوري  
مقام معظم رهبري و اهميت تحقيق پژوهش و فناوري
فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص اهميت تحقيق پژوهش و فناوري

 منبع : مركز تحقيقات كارآفرين

 نويسنده :     ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1390/12/07  
مقام معظم رهبري: بايد اهل علم در محيط دانشگاه به توليد علم با نگاه مبتكرانه و سازنده بپردازند.
- علم، پيشرفت علمي و فراگيري نياز اول كشور است.
- پيشرفت علمي بدون تحقيق امكان ندارد.
 
مقام معظم رهبري:
- علم و تحقيق كليد قطعي پيشرفت كشور است.(نمايشگاه پژوهش و فناوري خراسان رضوي ۲۹ آذر تا اول ديماه ۸۹ - نمايشگاه بين المللي مشهد)
 
مقام معظم رهبري:
- تحقيق علمي فقط به معناي فراگيري و تقليد نيست، تحقيق ضد تقليد است.( نمايشگاه پژوهش و فناوري خراسان رضوي ۲۹ آذر تا اول ديماه ۸۹ - نمايشگاه بين المللي مشهد)
 
مقام معظم رهبري:
- پيشرفت كشور نيازمند حركت علمي بسيار قوي است(نمايشگاه پژوهش و فناوري خراسان رضوي ۲۹ آذر تا اول ديماه ۸۹ - نمايشگاه بين المللي مشهد).
 
مقام معظم رهبري:
- توليد علم و تحقيقات، حيات آينده كشور است.(نمايشگاه پژوهش و فناوري خراسان رضوي ۲۹ آذر تا اول ديماه ۸۹ - نمايشگاه بين المللي مشهد).
 
مقام معظم رهبري:
- براي خدمت رساني بهتر به مردم، کارهاي دقيق پژوهشي لازم است.(نمايشگاه پژوهش و فناوري خراسان رضوي ۲۹ آذر تا اول ديماه ۸۹ - نمايشگاه بين المللي مشهد).
 
مقام معظم رهبري: عنصر تحقيق و پژوهش در همه جا به صورت يک اصل در مجموعه کارها بايد مورد توجه قرار گيرد.(نمايشگاه پژوهش و فناوري خراسان رضوي ۲۹ آذر تا اول ديماه ۸۹ - نمايشگاه بين المللي مشهد)
 
مقام معظم رهبري: اگر ژرف يابي و پژوهش نباشد؛ نتيجه اش يک جا ايستادن، در جا زدن و با دنياي پيرامون خود به تدريج بيگانه تر شدن است.(نمايشگاه پژوهش و فناوري خراسان رضوي ۲۹ آذر تا اول ديماه ۸۹ - نمايشگاه بين المللي مشهد)
 
© Jbf-ar.org . All rights reserved.